يکشنبه 1399/1/17 - 27 : 11

صفحه ویژه امام جمعه شهر سگزآباد - استان قزوین

معرفی امام جمعه
بهاءالدین آقا حسینی
بهاءالدین آقا حسینی
امام جمعه شهر: سگزآباد
استان : قزوین
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
شهر سگزاباد - خیابان شیخ روح الله دانایی
تلفن دفتر امام جمعه:
02834364170
شماره فاکس:
02834364170
نشانی پایگاه اینترنتی:
سامانه پیام کوتاه:
09017295803
نشانی صفحه اینستاگرام:
نشانی کانال سروش:
خطبه نماز جمعه 1398/10/6
9دی برگ زرینی بود در این تاریخ پرفراز و نشیب.
9دی برگ زرینی بود در این تاریخ پرفراز و نشیب.
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه