يکشنبه 1399/1/17 - 3 : 12

صفحه ویژه امام جمعه شهر آوج - استان قزوین

معرفی امام جمعه
سیدضیاءالدین هاشمی
سیدضیاءالدین هاشمی
امام جمعه شهر: آوج
استان : قزوین
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
آوج اول خیابان ولایت دفتر امام جمعه ی آوج
تلفن دفتر امام جمعه:
028334622979
شماره فاکس:
028234622397
نشانی پایگاه اینترنتی:
خطبه نماز جمعه 1398/12/23
پیام آدینه: کشور در حال انجام رزمایش بیولوژیک است.
پیام آدینه: کشور در حال انجام رزمایش بیولوژیک است.
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه