پنج شنبه 1397/10/27 - 48 : 0

صفحه ویژه امام جمعه شهر آوج - استان قزوین

معرفی امام جمعه
سیدضیاءالدین هاشمی
سیدضیاءالدین هاشمی
امام جمعه شهر: آوج
استان : قزوین
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
آوج اول خیابان ولایت دفتر امام جمعه ی آوج
تلفن دفتر امام جمعه:
028334622979
شماره فاکس:
028234622397
نشانی پایگاه اینترنتی:
خطبه نماز جمعه 1397/7/6
اگر اخلاص فرماندهان وتوجه اعتقادی مردم نبود این دفاع مقدس پیش نمی رفت.فرماندهان جهاد اقتصادی نیز باید با ایثار وگذشت با دشمن مقابله نمایند.ا
اگر اخلاص فرماندهان وتوجه اعتقادی مردم نبود این دفاع مقدس پیش نمی رفت.فرماندهان جهاد اقتصادی نیز باید با ایثار وگذشت با دشمن مقابله نمایند.ا
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه