يکشنبه 1399/1/17 - 33 : 12

صفحه ویژه امام جمعه شهر اقباليه - استان قزوین

معرفی امام جمعه
سیدمرتضی فاطمیان
سیدمرتضی فاطمیان
امام جمعه شهر: اقباليه
استان : قزوین
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
اقبالیه خیابان شهید چمران
تلفن دفتر امام جمعه:
۰۲۸۳۳۴۲۱۵۱۶
شماره فاکس:
۰۲۸۳۳۴۲۱۵۱۶
نشانی صفحه اینستاگرام:
خطبه نماز جمعه 1398/12/23
بصیرت و هوشیاری در لحظه، رمز پیروزی مادرمقابله بابیماری کرونا.
بصیرت و هوشیاری در لحظه، رمز پیروزی مادرمقابله بابیماری کرونا.
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه