يکشنبه 1399/1/17 - 43 : 12

صفحه ویژه امام جمعه شهر آبیک - استان قزوین

معرفی امام جمعه
سیدمحمد امینی
سیدمحمد امینی
امام جمعه شهر: آبیک
استان : قزوین
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
آبیک، خیابان سید ابوتراب موسوی، روبروی مسجد حضرت ولیعصر(عج)
تلفن دفتر امام جمعه:
02832822585
شماره فاکس:
02832822585
نشانی پایگاه اینترنتی:
نشانی صفحه اینستاگرام:
نشانی کانال سروش:
خطبه نماز جمعه 1398/11/11
یکی از آثار تقوا لا خوف علیهم ولا هم یحزنون است نمی ترسند و نه غمگین میشوند تمام اضطراب هایی که به انسان آرز می‌شود به خاطر این دو وضعیت است یا تر یا غمگین در وجود انسان قرار داده اولا از عظمت خدا عذاب بودن خدا هست انسان بترسد مرحوم امام فرمودند اگر ترس از جهنم رفتن نبود ما دو رکعت نماز هم می خواندیم دو ترس را خدا برای امتحان قرار داده است که ترس ما به جا باشد یا نابجا
یکی از آثار تقوا لا خوف علیهم ولا هم یحزنون است نمی ترسند و نه غمگین میشوند تمام اضطراب هایی که به انسان آرز می‌شود به خاطر این دو وضعیت است یا تر یا غمگین در وجود انسان قرار داده اولا از عظمت خدا عذاب بودن خدا هست انسان بترسد مرحوم امام فرمودند اگر ترس از جهنم رفتن نبود ما دو رکعت نماز هم می خواندیم دو ترس را خدا برای امتحان قرار داده است که ترس ما به جا باشد یا نابجا
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه